Didžiojo Meistro Žodis

Mieli broliai,  

Tęsdami kadaise mūsų brolių pradėtą kelią, netrukus mes vėl rinksimės į Ložių darbus. Prisimindami savo pareigą ne tik lankysimės savo Ložėje, bet būsime aktyvūs statyboje. Būdami visi kartu mes turime galimybę dar labiau suprasti ordino stiprybę, pažinti savo brolius, gilintis į karališkąjį meną. 

Kiekvienas suprantame, jog galime tapti geresni ir tai mums labiau pavyksta būnant kartu, darbuojantis kiekviename Ložės darbe. Būtent tada atsiskleidžia mūsų – laisvo žmogaus – asmenybė, nes puoselėjame broliškumą, toleranciją ir išlaikome aukščiausias laisvųjų mūrininkų vertybes: tikėjimą, sąžinės ir minties laisvę.   

Ateikime į šiuos naujuosius Mūrininkiškus metus aktyvūs, susikaupę ir darbštūs. Šią dieną Lietuvoje vis dar sklando Corona viruso šmėkla ir mes, laisvieji, turime išlikti stiprūs bei atsakingi ne tik už save, bet ir už savo artimą.  

Mes žengsime tvirtu žingsniu, siekdami teisingumo ir tvarkos, nes jaučiame rūpestį dėl savo Valstybės, bendruomenės, savo šeimų ir Brolijos. Palaikysime mūsų brolius Baltarusijoje – jie jaučia mūsų rankų šilumą, tvirtą Broliškų rankų grandinę ir mūsų brolišką meilę. 

Tepadeda mums visiems Didysis Visatos Architektas, 

LDL DM, brolis K.P.