P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

Mes vėl pradedame naujuosius Mūrininkiškus metus. Natūralu, kad šiuo metu mes turėtume apmąstyti savo praeities pasiekimus ir vėl žvelgti į ateitį.

Mes, Lietuvos Mūrininkija, augame tiek ložių, tiek brolių skaičiumi. Turime dėti pamatus tvirtam mūrui, kad ložėse mes dirbtume vieningai, atsakingai priimtume ieškančiuosius, laiku ir teisingai komunikuotume, atsakytume į daugelį klausimų, kylančių broliams dėl kelionių, ritualų, bendravimo tarpusavyje ir t.t.

Nauji Mūrininkiški metai visada suteikia naujų vilčių.  Tikiu – mes ir toliau augsime skaičiumi ir kokybe. Ir skirsime daugiau laiko savęs ugdymui skaitydami, būdami aktyvūs bendruomenėse, įsiklausydami į tai, kas mums sakoma.  Žmonės mums patiki savo norus, lūkesčius ir abejones. Jie mums, dauguma atveju, nori gero, bet nuo žmonijos vystymosi pradžios ne visi geba suprasti žodžių, ženklų ir kūno kalbą. Savęs tobulinimas prasideda nuo savęs pažinimo ir supratimo, gebėjimo girdėti kas mums sakoma. Jei išgirsime  mes suprasime, kur ir kaip galėtume tobulėti, idant pasitinkant Šv. Jono šventę galėtume pasidžiaugti ne tuščiais vėjais praleistais metais.

Tikrasis džiaugsmas kyla ne iš mūsų materialių turtų ar gautų pagyrimų – jis kyla iš mūsų darbų, kuriuos mes nuveikėme ir dėl kurių vertėtų didžiuotis.

Turime gilinti savo pasaulėžiūrą, toleranciją ir pakantumą. Gyventi etiškai ir estetiškai, nesvarbu kokioje situacijoje būtume.

Įveikdami save, suprasdami savo mintis, įsitikinimus, suvaldę norus, mes nuveiksime darbus, kuriais galėsime pasidžiaugti. Mūsų charakteris yra toks, kokie mes esame tamsoje.

Prisiminus praėjusius metus, labiausiai suvokiu, kad būtent susitikimai su broliais man kėlė didžiausia pasitenkinimą. Tuomet gali suprasti ir pasidalinti, jog mąstoma tais pačiais apibrėžimais ir siekiama to paties – šviesos visiems, kurie aplink mus. Gyvenimas be draugo yra mirtis vienatvėje. 

Gražių Jums darbų, prasmingų minčių. Padirbėkime, mieli mano broliai, iš paties. Tai yra mūsų kelias – tašyti akmenį ir skleisti šviesą.

LDL  DM 

Br:. Kazys

2019 m. rugpjūtis

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008-2019 info@grandlodge.lt