P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

Brangūs Broliai,

Kalbėti apie Šv. Joną Krikštytoją ir Šv. Joną Evangelistą nėra paprasta dėl jų didingumo.

Manau, yra daug vyrų mūsų šalyje, kurie, Šv. Jonų įkvėpti, nori tobulinti savo gyvenimus. Tai dori ir laisvi vyrai, ieškantys šviesos, kuriantys gėrį Lietuvai ir savo bendruomenėms.

Mano Broliai, mes turime skatinti žmones apmąstyti ir suvokti mūsų Brolijos vaidmenį visuomenei. Turime siekti, kad būtume gerais savo Ordino ambasadoriais, turime perteikti žinią apie Broliją savo draugams, savo šeimoms – kaip patikimiausi laisvosios mūrininkijos idėjų skleidėjai.

Lietuvos Didžiosios Ložės
Didysis Meistras
Br:.K:.P:.

Joninės, 2018-ji

 

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008 info@grandlodge.lt