Didžiojo Meistro Žodis

Mielieji broliai,  

Jaukių Šv. Kalėdų šventės dvasia man atkeliauja palengva – pasipuošia gimtasis miestas, namuose suspindi Kalėdinė eglutė, prieššventinis šurmulys vis labiau ir labiau įsisiūbuoja aplink visus. Mintyse sugrįžta praeities prisiminimai – eglutės kvapas, mandarinai, Kalėdų senelis keista balta barzda ir ūsais pasidabinęs, Mamos paruošta Kūčių vakarienė… „… Ant Kalėdinės eglutės supas raibosios gegutės, nežinia ką jos kukuoja, nežinia – ką iškukuos….“ – iš užmaršties klodų ataidi „Kardiofono“ atliekamos dainos akordai ir eilės… Tai iš tiesų nuostabus metų laikas. 

Laisvajam Mūrininkui tai yra svarbus Padėkos laikotarpis.  Savo laiduotojui – už pirmuosius pokalbius apie šviesą, už pagalbą žengiant pirmuosius žingsnius savęs tobulinimo link. Broliams – už tikrąją brolystę, toleranciją ir supratimą. Meistrui – už jo lyderystę ir savęs aukojimą brolijos, ložės labui. 

Nors mūrininkija nėra labdaros organizacija tikrąja to žodžio prasme, manyčiau, mes negalėtume savęs vadinti masonais, jeigu negebėtume pasidalinti, užjausti vargstančius bei skurstančius. Kalėdų laikotarpis – metas, pripildytas gerumo, spinduliuojančios šviesos, vilties ir tikėjimo žmogaus gerumu ir geresniu pasauliu. Mūsų visuomenėje susidarę nelygumai yra akivaizdūs. Pasidairykime kiekvienas asmeniškai dar kartą aplink.  Gal kažkam šalia reikia tik nuoširdžios pagalbos rankos, gal šilto atjautos žodžio, ar nedidelės materialios aukos. Gerumas ir nuoširdumas gydo giliausias žaizdas. 

Nesvarbu, kokio mes esame tikėjimo – tiesiog jauskime gerąją nuotaiką, pozityvų matymą ir viltį šių išeinančių ir kitų ateinančių metų sandūroje. Prisiminkime savo pareigas šeimai, bendruomenei, valstybei, savo broliams ir ložei. Būkime verti laisvojo mūrininko vardo. 

Džiugių ir linksmų jums Šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų metų, malonaus atostogų laikotarpio, kiekvienam ir visiems, mano broliai. 

Aukščiausias Visatos Architekte, palaimink mus ir visus aplink.

Lietuvos Didžiosios Ložės
Didysis Meistras
Br:. K:.P:.

2019 m. gruodžio 22-oji