P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

Brangūs Broliai,

Lietuvos laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžioji Ložė su pasididžiavimu pasitinka 300 metų jubiliejinę sukaktį.

1717 metų birželio 24 d. Londone keturios veikiančios ložės, kurios tam tikrą laiką dirbo atskirai, susirinko tavernoje „The Goose and Gridiron“ ir paskelbė įkuriančios Anglijos Didžiąją Ložę (Grand Lodge of England). Anthony Sayeras išrinktas pirmuoju Didžiuoju Meistru. Tai buvo pirmoji Didžioji Ložė pasaulyje.

Noriu pasveikinti visus Lietuvos laisvuosius mūrininkus su mūsų istorijos jubiliejumi. Tęsdami Pasaulio ir Lietuvos laisvųjų mūrininkų tradicijas, esame pagerbti mūsų prasmingos istorijos. Ji suteikia mums garbę ir privilegiją būti jos dalimi, tarnauti savo tautai, bendruomenei, tobulinti savo sielas vardan gėrio ir grožio, teisybės ir pakantumo, kuriuos siekiame perteikti savo šeimoms, kaimynams, Broliams.

Mes, vieninga ir darni Brolija, pasitinkame šventę būdami nuoširdūs, atviri, įsiklausantys. Mes išgirstame tylų beldimą į mūsų Brolijos duris, atveriame jas ir savo širdis to vertiems – gerus vyrus darome dar geresniais.

Tebūnie taip!

Lietuvos Didžiosios Ložės

Didysis Meistras

Br:.K:.P:.

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008 info@grandlodge.lt