P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

Mieli ir brangūs mano Broliai,

„…Mūsų širdys džiaugiasi ir yra pilnos vilties, kad mūsų pasaulyje nugalės protas ir tiesa, teisingumas ir taika…“

Šiais prasmingais žodžiais, mes pradedame savo Naujuosius mūrininkiškus metus.

Kaip ir kiekvienais Mūrininkiškais metais — mažiausiai kartą per mėnesį — mes susitiksime ten, kur karaliauja Išmintis, Taika ir Grožis. Mes vėl įsiklausysime į žodžius, jau daugelį kartų girdėtus, bet vėl atrastus naujai. Mums labai svarbu pažinti save, kad galėtume suprasti ir pažinti kitus.

Mes stabdysime akimirkas, kad labiau suvoktume savo būties prasmę ir savo asmenybės egzistavimo esmę. Ir vėl priartėsime prie savo aštriųjų kampų, kuriuos tyliai ir kantriai patys savyje gludinsime… Mes ieškosime pozityvo savo ir mūsų Brolių veiksmuose bei mūsų Tėvynės raidoje.

Susitikę mes būsime tikri dėl broliško patarimo, tesėto pažado ir dėl nesavanaudiškai ištiestos pagalbos rankos… jei to prireiktų.

Tegul šie metai mums būna auginantys kokybę, prasmingi, įdomūs, pakylėti, jaudinantys.

Lietuvos Didžiosios Ložės
Didysis Meistras
Br:.K:.P:.

2018 m. birželio 24-ji, Šv. Jono diena

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008-2019 info@grandlodge.lt