P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

1717 – keturios Londono ložės susijungė į pirmąją Didžiąją Ložę.

1727 – Didžiosios Ložės įkūrimas Airijoje.

1725 – Anglų emigrantai įsteigia pirmąją ložę Paryžiuje.

1730 – Šiaurės Amerikoje įsteigiama pirmoji ložė.

1731 – Benjaminas Franklinas, amerikiečių politikas ir mokslininkas, priimtas į ložę „Šventasis Jonas iš Jeruzalės“.

1731 – Anglijos pirkliai ir jūreiviai Sankt-Peterburge įsteigia pirmąją ložę Rusijoje.

1735 – Prahoje įsteigiama pirmoji ložė.

1735 – Švedijoje įsteigiama pirmoji ložė.

1737 – Hamburge įsteigiama pirmoji ložė.

1740 – Prūsijos karalius Frydrichas II Didysis įkuria ložę Berlyne.

1742 – Vienoje įsteigiama pirmoji ložė.

1742 – Lenkijoje įsteigiama pirmoji ložė.

1747 – Lemberge (Lvove) įsteigiama pirmoji ložė.

1750 – Rygoje įsteigiama “ Šiaurės žvaigždė“, pirmoji ložė.

1752 – Geoge‘as Washingtonas, pirmasis JAV prezidentas, priimtas į ložę „Fredericksburg Lodge“ Virginijoje.

1755 – Prancūzijos Didžiosios ložės įsteigimas.

1766 – Johannas Gotfriedas Herderis, žymus vokiečių mąstytojas ir filosofas, priimtas Rygoje į ložę “ Zum Schwert“.

1770 – Vokietijos Didžiosios krašto Ložės įsteigimas.

1776 m. vasario 23 d Klaipėdoje įsteigta pirmoji ložė Lietuvos teritorijoje – „Johanisloge Memphis in Orient Memel“.

1776 m. lapkričio 18 d. įsteigta pirmoji ložė Vilniuje – „Šv. riterio Karolio komandorija“.

1780 – Johann Wolfgang Geothe priimtas į Veimaro ložę.

1781 – Vilniuje sukuriama Didžioji provincijos ložė „Lietuvos tobuloji vienybė“.

1784 – Wolfgangas Amadeus Mozartas priimtas Vienoje į mūrininkų sąjungą.

1785 – Jozephas Haydnas tapo laisvuoju mūrininku Vienoje.

1814 – Italijoje ir Ispanijoje uždraustos laisvųjų mūrininkų ložės.

1822  m. rugpjūčio 6 d. Rusijos caras Aleksandras I oficialiai uždraudė ložių veiklą Lietuvoje ir Lenkijoje .

1841 – Ferenzas Lisztas priimtas Frankfurte prie Maino į laisvuosius mūrininkus.

1844 – Giuseppe Garibaldis, Italijos valstybės suvienytojas ir laisvės didvyris, priimtas į prancūzų ložę „Les Amis de la Patrie“.

1844 – Šveicarijos Didžiosios Ložės „Alpina“ įsteigimas.

1877 – Prancūzijos „Grand Ortient“ atskyrimas nuo reguliariųjų ložių.

1886 – Josephas Rudyardas Kiplingas, priimtas į ložę „Hope and Perseverance“.

1894 – Henry‘is Fordas, pramoninkas, pakeltas į meistrus ložėje „Palestine lodge Nr. 357“.

1901 – Seras Winstonas Churchillis priimtas į Londono ložę „United Studholm Lodge No. 1591“.

1909 – Turkijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1910 – Vilniuje įsteigiam ložė „Vienybė“

1911 – Vilniuje įsteigiama ložė „Lietuva“.

1911 – Nobelio taikos premija suteikiama austrų laisvajam mūrininkui Hermanui Frydmanui.

1914 – Vilniuje įsteigiama ložė „Gudija“ („Belarus“).

1919 – Jurgis VI, Anglijos karalius, priimtas į ložę „Naval Lodge No.2612“ Londone.

1921 – Kaune atkuriama ložė „Lietuva“. Jos Sosto meistru išrinktas Mykolas Römeris.

1921 – Vilniuje įsteigiama ložė „Tomas Zanas“.

1921 – Lenkijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1922 – Janas Sibelijus, suomių kompozitorius, priimtas į ložę „Suomi“.

1922 – Rusijos komunistinė valdžia laisvuosius mūrininkus paskelbė sovietų valdžios ir tarptautinio proletariato priešais.

1923 – Čekoslovakijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1923 – Gustawas Stresemanas, Vokietijos užsienio reikalų ministras, reichskancleris, Nobelio taikos premijos laureatas, priimtas į ložę „Friedrich der Grosse“.

1925 – Seras Alexanderis Flemingas, penicilino išradėjas, tapo „Santa Maria Lodge No. 2692“ Sosto meistru.

1925 – Fašistinė Mussolinio valdžia uždraudžia laisvųjų mūrininkų veiklą Italijoje.

1934-36 – Vokietijoje naciai uždraudžia laisvųjų mūrininkų ložes.

1938 –  Miršta Mustafa Kemalis Paša Atatiurkas, moderniosios Turkijos valstybės kūrėjas, priklausęs ložei „Machedonia Resorta at Veritas loge“.

1938 – Nacių okupuotoje Austrijoje uždraudžiama mūrininkų veikla.

1940 – Prancūzijoje Vichy režimas uždraudžia ložių veiklą.

1943 – De Gaulle‘io administracija atkuria prancūziškų ložių veiklą Alžyre, nuo 1944 m. – išvaduotoje Prancūzijoje.

1951 – Islandijos Didžiosios Ložės sukūrimas.

1957 – Japonijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1970 – „Lichtenauerio pareiškimas“ reziumuoja dialogą tarp Katalikų Bažnyčios ir laisvųjų mūrininkų.

1982 – Ispanijos Didžiosios Ložės sukūrimas

1989 – Vengrijoje atkurta Simbolinė Didžioji Ložė.

1990 – Čekoslovakijoje ir Jugoslavijoje atkurtos Didžiosios ložės.

1991 – Portugalijos Didžiosios reguliarios ložės sukūrimas.

1991 – Paryžiaus rusų ložė „Astrėja“ įkuria pirmąją ložę posovietinėje Rusijoje.

1993 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje įkurta ložė „Renaissance“

1995 m. liepos 15 d. Vilniuje įsteigta ložė „Vilnius Orient“.

1997 – Kroatijoje įkurta Didžioji Ložė.

1999 – Slovėnijoje įkurta Didžioji Ložė.

1999 m. gegužės 22 d. Vilniuje atkurta ložė „Uolusis lietuvis“.

1999 – Taline įsteigta Estijos Didžioji ložė.

2002 m. balandžio 13 d Vilniuje įsteigta Lietuvos Didžioji Ložė.

2003 – Mežotnės pilyje įsteigta Latvijos Didžioji Ložė.

2004 – Lietuvos Didžioji ložė pripažinta Jungtinės Anglijos Didžiosios ložės teisėta bei reguliaria lože.

2005 – Rygoje įvyko visų su Baltija besiribojančių valstybių laisvųjų mūrininkų atstovų konferencija „Forum Masonicum Balticum“.

2005 m. spalio 15 d Kaune įsteigta reguliarioji „Švento Jono“ ložė.

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008 info@grandlodge.lt