P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

1717 – keturios Londono ložės susijungė į pirmąją Didžiąją Ložę.

1727 – Didžiosios Ložės įkūrimas Airijoje.

1725 – Anglų emigrantai įsteigia pirmąją ložę Paryžiuje.

1730 – Šiaurės Amerikoje įsteigiama pirmoji ložė.

1731 – Benjaminas Franklinas, amerikiečių politikas ir mokslininkas, priimtas į ložę „Šventasis Jonas iš Jeruzalės“.

1731 – Anglijos pirkliai ir jūreiviai Sankt-Peterburge įsteigia pirmąją ložę Rusijoje.

1735 – Prahoje įsteigiama pirmoji ložė.

1735 – Švedijoje įsteigiama pirmoji ložė.

1737 – Hamburge įsteigiama pirmoji ložė.

1740 – Prūsijos karalius Frydrichas II Didysis įkuria ložę Berlyne.

1742 – Vienoje įsteigiama pirmoji ložė.

1742 – Lenkijoje įsteigiama pirmoji ložė.

1747 – Lemberge (Lvove) įsteigiama pirmoji ložė.

1750 – Rygoje įsteigiama “ Šiaurės žvaigždė“, pirmoji ložė.

1752 – Geoge‘as Washingtonas, pirmasis JAV prezidentas, priimtas į ložę „Fredericksburg Lodge“ Virginijoje.

1755 – Prancūzijos Didžiosios ložės įsteigimas.

1766 – Johannas Gotfriedas Herderis, žymus vokiečių mąstytojas ir filosofas, priimtas Rygoje į ložę “ Zum Schwert“.

1770 – Vokietijos Didžiosios krašto Ložės įsteigimas.

1776 m. vasario 23 d Klaipėdoje įsteigta pirmoji ložė Lietuvos teritorijoje – „Johanisloge Memphis in Orient Memel“.

1776 m. lapkričio 18 d. įsteigta pirmoji ložė Vilniuje – „Šv. riterio Karolio komandorija“.

1780 – Johann Wolfgang Geothe priimtas į Veimaro ložę.

1781 – Vilniuje sukuriama Didžioji provincijos ložė „Lietuvos tobuloji vienybė“.

1784 – Wolfgangas Amadeus Mozartas priimtas Vienoje į mūrininkų sąjungą.

1785 – Jozephas Haydnas tapo laisvuoju mūrininku Vienoje.

1814 – Italijoje ir Ispanijoje uždraustos laisvųjų mūrininkų ložės.

1822  m. rugpjūčio 6 d. Rusijos caras Aleksandras I oficialiai uždraudė ložių veiklą Lietuvoje ir Lenkijoje .

1841 – Ferenzas Lisztas priimtas Frankfurte prie Maino į laisvuosius mūrininkus.

1844 – Giuseppe Garibaldis, Italijos valstybės suvienytojas ir laisvės didvyris, priimtas į prancūzų ložę „Les Amis de la Patrie“.

1844 – Šveicarijos Didžiosios Ložės „Alpina“ įsteigimas.

1877 – Prancūzijos „Grand Ortient“ atskyrimas nuo reguliariųjų ložių.

1886 – Josephas Rudyardas Kiplingas, priimtas į ložę „Hope and Perseverance“.

1894 – Henry‘is Fordas, pramoninkas, pakeltas į meistrus ložėje „Palestine lodge Nr. 357“.

1901 – Seras Winstonas Churchillis priimtas į Londono ložę „United Studholm Lodge No. 1591“.

1909 – Turkijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1910 – Vilniuje įsteigiam ložė „Vienybė“

1911 – Vilniuje įsteigiama ložė „Lietuva“.

1911 – Nobelio taikos premija suteikiama austrų laisvajam mūrininkui Hermanui Frydmanui.

1914 – Vilniuje įsteigiama ložė „Gudija“ („Belarus“).

1919 – Jurgis VI, Anglijos karalius, priimtas į ložę „Naval Lodge No.2612“ Londone.

1921 – Kaune atkuriama ložė „Lietuva“. Jos Sosto meistru išrinktas Mykolas Römeris.

1921 – Vilniuje įsteigiama ložė „Tomas Zanas“.

1921 – Lenkijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1922 – Janas Sibelijus, suomių kompozitorius, priimtas į ložę „Suomi“.

1922 – Rusijos komunistinė valdžia laisvuosius mūrininkus paskelbė sovietų valdžios ir tarptautinio proletariato priešais.

1923 – Čekoslovakijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1923 – Gustawas Stresemanas, Vokietijos užsienio reikalų ministras, reichskancleris, Nobelio taikos premijos laureatas, priimtas į ložę „Friedrich der Grosse“.

1925 – Seras Alexanderis Flemingas, penicilino išradėjas, tapo „Santa Maria Lodge No. 2692“ Sosto meistru.

1925 – Fašistinė Mussolinio valdžia uždraudžia laisvųjų mūrininkų veiklą Italijoje.

1934-36 – Vokietijoje naciai uždraudžia laisvųjų mūrininkų ložes.

1938 –  Miršta Mustafa Kemalis Paša Atatiurkas, moderniosios Turkijos valstybės kūrėjas, priklausęs ložei „Machedonia Resorta at Veritas loge“.

1938 – Nacių okupuotoje Austrijoje uždraudžiama mūrininkų veikla.

1940 – Prancūzijoje Vichy režimas uždraudžia ložių veiklą.

1943 – De Gaulle‘io administracija atkuria prancūziškų ložių veiklą Alžyre, nuo 1944 m. – išvaduotoje Prancūzijoje.

1951 – Islandijos Didžiosios Ložės sukūrimas.

1957 – Japonijos Didžiosios Ložės įsteigimas.

1970 – „Lichtenauerio pareiškimas“ reziumuoja dialogą tarp Katalikų Bažnyčios ir laisvųjų mūrininkų.

1982 – Ispanijos Didžiosios Ložės sukūrimas

1989 – Vengrijoje atkurta Simbolinė Didžioji Ložė.

1990 – Čekoslovakijoje ir Jugoslavijoje atkurtos Didžiosios ložės.

1991 – Portugalijos Didžiosios reguliarios ložės sukūrimas.

1991 – Paryžiaus rusų ložė „Astrėja“ įkuria pirmąją ložę posovietinėje Rusijoje.

1993 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje įkurta reguliarioji ložė „Renaissance“

1995 m. liepos 15 d. Vilniuje įsteigta reguliarioji ložė „Vilnius Orient“.

1997 – Kroatijoje įkurta Didžioji Ložė.

1999 – Slovėnijoje įkurta Didžioji Ložė.

1999 m. gegužės 22 d. Vilniuje atkurta reguliarioji ložė „Uolusis lietuvis“.

1999 – Taline įsteigta Estijos Didžioji ložė.

2002 m. balandžio 13 d Vilniuje įsteigta Lietuvos Laisvųjų Mūrininkų Didžioji Ložė A.F.& A.M.

2003 – Mežotnės pilyje įsteigta Latvijos Didžioji Ložė.

2004 – Lietuvos Didžioji ložė pripažinta Jungtinės Anglijos Didžiosios ložės teisėta bei reguliaria lože.

2005 – Rygoje įvyko visų su Baltija besiribojančių valstybių laisvųjų mūrininkų atstovų konferencija „Forum Masonicum Balticum“.

2005 m. spalio 15 d. Kaune įsteigta reguliarioji „Švento Jono“ ložė.

2011 m. vasario 26 d.  Klaipėdoje įsteigta reguliarioji ložė „Memfis prie obelisko“

2014 m. rugsėjo 20 d. Vilniuje įsteigta reguliarioji ložės „Skaryna“ («Скарына»), dirbanti gudų kalba

2017 m. gegužės 28 d. Vilniuje įsteigta reguliarioji ložė „Adomas Mickevičius“

2018 m. vasario 18 d. Palangoje įsteigta reguliarioji ložė „Po Gintarine Karūna“

2018 m.balandžio 21 d. Vilniuje įsteigta reguliarioji ložė „Vilnius Arch“

2018 m. spalio 13 d. Šiauliuose įsteigta reguliarioji ložė „Aušra“

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008-2019 info@grandlodge.lt