Ložės

Šiuo metu Lietuvos Didžiosios Ložės jurisdikcijoje veikia dešimt ložių:

  • Ložė „Die Brückenbauer” Nr. 1 Hamburgo miesto Rytuose (garbės ložė)
  • Ložė „Renaissance” Nr. 2 Vilniaus miesto Rytuose
  • Ložė „Vilnius Orient” Nr. 3 Vilniaus miesto Rytuose
  • Ložė „Uolusis Lietuvis” Nr. 4 Vilniaus miesto Rytuose
  • Ložė „Šventas Jonas” Nr. 5 Kauno miesto Rytuose
  • Ložė „Memfis prie obelisko“ Nr. 6 Klaipėdos miesto Rytuose
  • Ložė „Adomas Mickevičius“ Nr. 8 Vilniaus miesto Rytuose
  • Ložė „Po gintarine karūna“ Nr. 9 Palangos miesto Rytuose
  • Ložė „Vilnius Arch“ Nr. 10 Vilniaus miesto Rytuose
  • Ložė „Aušra“ Nr. 11 Šiaulių miesto Rytuose

Baltarusių kalba dirbanti ložė nr. 7 „Skaryna“, įsteigus Didžiąją Baltarusijos Ložę, perėjo jos jurisdikcijon.