P. O. Box 1039, LT - 01004 Vilnius, Lietuva. El. paštas: grandsecretary@grandlodge.lt

Lietuvos Didžiosios Ložės Garbusis Didysis Meistras:

grandlodge@grandlodge.lt

Lietuvos Didžiosios Ložės Didysis Sekretorius:

grandsecretary@grandlodge.lt

© Lietuvos laisvųjų mūrininkų Didžioji Ložė AF & AM. Visos teisės saugomos 2008 info@grandlodge.lt