Kas yra Mūrininkija?

Laisvoji mūrininkija yra viena didžiausių ir seniausių brolijų pasaulyje, nesusijusių su religija ar politika. Per savo ritualus ir tradicijas ji moko savo brolius pažinti save. Brolija iš savo narių tikisi, kad jie laikysis aukščiausių moralės standartų ir jokiu būdu nenaudos savo narystės brolijoje asmeniniams tikslams siekti.

Kas vyksta ložės darbo metu?

Ložės darbuose gali dalyvauti tik brolijos nariai. Juose, kaip ir kiekvienoje organizacijoje, svarstomi einamieji organizaciniai klausimai: perskaitomi buvusių darbų protokolai, svarstoma ir balsuojama dėl naujų narių priėmimo, skaitomos metinės ataskaitos, dalinamasi naujienomis iš kitų ložių, sprendžiama dėl labdaringos veiklos. Ložės darbų metu taip pat rituališkai priimami nauji broliai, prisaikdinami pareigūnai ir pan.

Koks Mūrininkijos santykis su bažnyčia?

Iš visų laisvųjų mūrininkų tikimasi, jog jie tiki į Aukščiausiąjį Visatos architektą, tačiau mūrininkija negali atstoti mūrininko religijos. Mūrininkija nėra religinė brolija.

Koks Mūrininkijos santykis su politika?

Laisvoji mūrininkija nėra politinė organizacija ir niekada nereiškia savo nuomonės politiniais klausimais. Politinės diskusijos brolijos susirinkimų metu yra draudžiamos.

Ar bet kas gali tapti mūrininku?

Mūrininkija yra atvira visiems geros reputacijos vyrams, kurie tiki į Aukščiausiąjį Visatos architektą ir laikosi aukštų moralinių standartų.

Ar yra moterų mūrininkių?

Kitose šalyse yra moterų mūrininkių ložių, tačiau Lietuvoje tokių ložių šiuo metu nėra.