1717 - keturių Londono ložių iniciatyva įsteigiama pirmoji Didžioji – London’o ir Westminster’io – Ložė, šiandieninės Grand Lodge of England pirmtakė.
1727 – Didžioji Ložė įkūriama Airijoje.
1725 – Anglų emigrantai įsteigia pirmąją ložę Paryžiuje.
1730 – Šiaurės Amerikoje įsteigiama pirmoji ložė.
1731 – Benjamin’as Franklin’as, amerikiečių politikas ir mokslininkas, priimtas į ložę „Šventasis Jonas iš Jeruzalės“.
1731 – Anglijos pirkliai ir jūreiviai Sankt-Peterburge įsteigia pirmąją ložę Rusijoje.
1735 – Prahoje įsteigiama pirmoji ložė.
1735 – Švedijoje įsteigiama pirmoji ložė.
1737 – Hamburge įsteigiama pirmoji ložė.
1740 – Prūsijos karalius Friedrich’as II Didysis (Friedrich der Große) įkuria ložę Berlyne.
1742 – Vienoje įsteigiama pirmoji ložė.
1742 – Lenkijoje įsteigiama pirmoji ložė.
1747 – Lemberge (Lvove) įsteigiama pirmoji ložė.
1750 – Rygoje įsteigiama „Šiaurės žvaigždė“, pirmoji ložė.
1752 – George‘as Washington’as, pirmasis JAV prezidentas, priimamas į ložę „Fredericksburg Lodge“ Virginijoje.
1755 – Įsteigiama Prancūzijos Didžiosioji Ložė.
1766 – Johann’as Gotfried’as Herder’is, žymus vokiečių mąstytojas ir filosofas, priimamas Rygoje į ložę „Zum Schwert“.
1770 – Įsteigiama Vokietijos Didžiosioji krašto Ložė.
1776 m. vasario 23 d Klaipėdoje įsteigta pirmoji ložė šiandieninės Lietuvos Respublikos teritorijoje – „St. Johannisloge Memphis im Orient von Memel“.
1776 m. lapkričio 18 d. įsteigiama pirmoji ložė Vilniuje – „Šv. riterio Karolio komandorija“ („Chévaliers de St. Charles”).
1780 – Johann’as Wolfgang’as Geothe priimamas į Veimaro ložę.
1781 – Vilniuje sukuriama Didžioji provincijos ložė „Lietuvos tobuloji vienybė“.
1784 – Wolfgang’as Amadeus Mozart’as Vienoje priimamas į Laisvųjų Mūrininkų Broliją.
1784 – įkuriama Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Didžiųjų Rytų Ložė (veikė iki 1794).
1785 – Simfonijų tėvu vadinamas Jozeph’as Haydn’as tampa laisvuoju mūrininku Vienoje.
1814 – Italijoje ir Ispanijoje uždraudžiamos Laisvųjų Mūrininkų ložės.
1822 m. rugpjūčio 6 d. Rusijos caras Aleksandras I oficialiai uždraudžia ložių veiklą Lietuvoje ir Lenkijoje.
1841 – Ferenc’as Liszt’as priimamas į laisvuosius mūrininkus Frankfurte prie Maino.
1844 – Giuseppe Garibaldi’s, Italijos valstybės suvienytojas ir laisvės didvyris, priimamas į prancūzų ložę „Les Amis de la Patrie“.
1844 – Šveicarijos Didžiosios Ložės „Alpina“ įsteigimas.
1877 – „Grand Orient de France“ atskyrimas nuo Reguliariųjų ložių.
1886 – Joseph’as Rudyard’as Kipling’as, priimamas į ložę „Hope and Perseverance“.
1894 – Henry‘s Ford’as pakeliamas į meistrus ložėje „Palestine lodge Nr. 357“.
1901 – Seras Winston’as Churchill’is priimimas į Londono ložę „United Studholm Lodge No. 1591“.
1909 – Turkijos Didžiosios Ložės įsteigimas.
1910 – Ložės „Vienybė” („Jedność”) įsteigimas Vilniuje.
1911 – Ložės „Lietuva” („Litwa”) įsteigimas Vilniuje.
1911 – Nobelio taikos premija suteikimas austrų laisvajam mūrininkui Hermann’ui Friedmann’ui.
1914 – Ložės „Gudija“ („Belarus“) įsteigimas Vilniuje.
1919 – George VI, Anglijos karalius, priimtas į ložę „Naval Lodge No. 2612“ Londone.
1921 – Ložės „Lietuva” Kaune atkūrimas. Jos Sosto meistru išrinktas Mykolas Pijus Römeris.
1921 – Ložės „Tomas Zanas“ Vilniuje įsteigimas.
1921 – Lenkijos Didžiosios Ložės įsteigimas.
1922 – Jean’o Sibelius, suomių kompozitoriaus, priėmimas į ložę „Suomi“.
1922 – Rusijos komunistinės valdžios manifestas paskelbti laisvuosius mūrininkus sovietų valdžios ir tarptautinio proletariato priešais.
1923 – Čekoslovakijos Didžiosios Ložės įsteigimas.
1923 – Gustaw’o Stresemann’o, Vokietijos (Veimaro Respublikos) Kanclerio ir Užsienio reikalų ministro, Nobelio taikos premijos laureato, priėmimas į ložę „Friedrich der Grosse“.
1925 – Sero Alexander’io Fleming’o, penicilino išradėjo, Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureato, išrinkimas „Santa Maria Lodge No. 2692“ Sosto meistru.
1925 – Fašistinės Mussolini’o valdžios sprendimas uždrausti laisvųjų mūrininkų veiklą Italijoje.
1934-36 – Laisvųjų mūrininkų ložių uždraudimas nacių valdomoje Vokietijoje.
1938 – Ložės „Machedonia Resorta at Veritas loge“ laisvojo mūrininko Mustafa Kemal Atatürk’o, moderniosios Turkijos valstybės kūrėjo mirtis.
1938 – Laisvųjų mūrininkų veiklos uždraudimas Nacių okupuotoje Austrijoje.
1940 – Ložių veiklos uždraudimas Vichy režimo valdomoje Prancūzijoje.
1943 – Charles De Gaulle‘io administracijos leidimas atkurti prancūziškų ložių veiklą Alžyre, nuo 1944 m. – ir išvaduotoje Prancūzijoje.
1951 – Islandijos Didžiosios Ložės sukūrimas.
1957 – Japonijos Didžiosios Ložės įsteigimas.
1970 – „Lichtenauerio pareiškimas“ reziumuoja dialogą tarp Katalikų Bažnyčios ir laisvųjų mūrininkų.
1982 – Ispanijos Didžiosios Ložės sukūrimas.
1989 – Simbolinės Didžiosios Ložės Vengrijoje atkūrimas.
1990 – Didžiųjų Ložių atkūrimas Čekoslovakijoje ir Jugoslavijoje.
1991 – Portugalijos Didžiosios Reguliarios Ložės sukūrimas.
1991 – pirmosios Laisvųjų Mūrininkų ložės posovietinėje Rusijoje įkūrimas inicijuotas Paryžiaus rusų ložės „Astrėja“ brolių.
1993 m. rugpjūčio 27 d. – reguliariosios ložės „Renaissance“ įkūrimas Vilniuje
1995 m. liepos 15 d. – reguliariosios ložės „Vilnius Orient“ Vilniuje įkūrimas.
1997 – Didžiosios Ložės Kroatijoje įkūrimas.
1999 – Slovėnijos Didžiosios Ložės įkūrimas.
1999 m. gegužės 22 d. – reguliariosios ložės „Uolusis lietuvis“ Vilniuje atkūrimas.
1999 – Estijos Didžiosios Ložės Taline įsteigimas.
2002 m. balandžio 13 d. – Lietuvos Laisvųjų Mūrininkų Didžiosios Ložės A.F.& A.M. Vilniuje įsteigimas.
2003 – Latvijos Didžiosios Ložės įsteigimas Mežotnės pilyje.
2004 – Lietuvos Didžiosios Ložės pirmasis tarptautinis pripažinimas – Jungtinė Anglijos Didžioji Ložė pripažino LDL teisėta bei reguliaria lože.
2005 – visų su Baltija besiribojančių valstybių laisvųjų mūrininkų atstovų konferencija „Forum Masonicum Balticum“ Rygoje.
2005 m. spalio 15 d. – reguliariosios „Švento Jono“ ložės Kaune įsteigimas.
2011 m. vasario 26 d. – reguliariosios ložės „Memfis prie obelisko“ įsteigimas Klaipėdoje.
2014 m. rugsėjo 20 d. – reguliariosios ložės „Skaryna“ («Скарына»), dirbančios gudų kalba Vilniuje, įsteigimas.
2017 m. gegužės 28 d. – reguliariosios ložės „Adomas Mickevičius“ įsteigimas Vilniuje.
2018 m. vasario 18 d. – reguliariosios ložės „Po Gintarine Karūna“ įsteigimas Palangoje.
2018 m. balandžio 21 d. – reguliariosios anglakalbės ložės „Vilnius Arch“ įsteigimas Vilniuje.
2018 m. spalio 13 d. – reguliariosios ložės „Aušra“ įsteigimas Šiauliuose.