Šiuo metu Lietuvos Didžiosios Ložės jurisdikcijoje veikia šios ložės:

 • Ložė „Die Brückenbauer” Nr. 1 Hamburgo miesto Rytuose (garbės ložė)
 • Ložė „Renaissance” Nr. 2 Vilniaus miesto Rytuose
 • Ložė „Vilnius Orient” Nr. 3 Vilniaus miesto Rytuose
 • Ložė „Uolusis Lietuvis” Nr. 4 Vilniaus miesto Rytuose
 • Ložė „Šventas Jonas” Nr. 5 Kauno miesto Rytuose
 • Ložė „Memfis prie obelisko“ Nr. 6 Klaipėdos miesto Rytuose
 • Ložė „Adomas Mickevičius“ Nr. 8 Vilniaus miesto Rytuose
 • Ložė „Po gintarine karūna“ Nr. 9 Palangos miesto Rytuose
 • Ložė „Vilnius Arch“ Nr. 10 Vilniaus miesto Rytuose (veikia anglų kalba)
 • Ložė „Aušra“ Nr. 11 Šiaulių miesto Rytuose
 • Ložė „Soliaris prie Santakos“ Nr. 12 Kauno miesto Rytuose
 • Mokymo ložė Nr. 13
 • Ložė „Prie išminties versmės“ Nr. 14 Klaipėdos miesto Rytuose

Baltarusių kalba dirbanti ložė nr. 7 „Skaryna“, įsteigus Didžiąją Baltarusijos Ložę, perėjo jos jurisdikcijon.