Garbiosios Ložės „Solaris prie Santakos“ nr. 12, teisėtai įkurtos Kauno Rytuose, istorija

6022 Šviesos metais gegužės mėnesio 17 dieną Lietuvos Didžiosios Ložės Didžiųjų Pareigūnų Tarybos posėdžio metu LDL Didžiajam Meistrui buvo įteiktas dešimties Brolių pasirašytas prašymas suteikti naujai Ložei patentą, leidžiantį vykdyti ritualinius darbus bei priimti į savo tarpą naujus narius. Naujoji Ložė nusprendė dirbti pagal vienas iš LDL praktikuojamų apeigų – Senąsias ir Priimtas Škotų apeigas. Peticiją pasirašė šeši broliai iš Garbiosios Ložės „Šv. Jonas“ (nr. 5, Kauno Rytai) ir keturi broliai iš Garbiosios Ložės „A. Mickevičius“ (nr. 8, Vilniaus Rytai). Peticijos tekstas:

Mes, žemiau pasirašę Meistrai Mūrininkai, reguliariai priklausantys Ložėms, kurios paminėtos prie mūsų vardų, jausdami savo širdyse Laisvųjų mūrininkų brolijos rūpestį tikrųjų Karališkojo meno principų sklaida, trokštame įkurti naują Ložę Kauno miesto Rytuose, turinčią skiriamąjį titulą „Solaris prie Santakos“ ir esančią Lietuvos Didžiosios Ložės globoje. Todėl mes prašome Tavęs patenkinti mūsų prašymą, suteikti mums Patentą, turintį įkūrimo teisę, kuris suteiks mums galimybę susijungti su reguliariąja Lože pagal Vidaus Reglamento sąlygas, kad galėtume ten, laikantis Laisvųjų mūrininkų brolijos tradicijų ir papročių, Lietuvos Didžiosios Ložės Konstitucijos ir Bendrojo Reglamento, vykdyti Laisvųjų mūrininkų įsakymus.

Prašymas buvo patenkintas, tad 6022-11-22 Didžiai Garbusis Didysis Meistras dar kartą atnešė šviesą į Kauno Rytus, ir dar viena Laisvųjų Mūrininkų garbioji Ložė, pavadinimu „Solaris prie Santakos“ nr.12 buvo instaliuota. Šventiniame Ložės Instaliacijos Darbe viso dalyvavo 46 broliai iš visų Lietuvos Laisvųjų Mūrininkų Ložių, tarp jų – 10 Didžiųjų Pareigūnų, 8 Garbieji Meistrai, kaip garbės svečias Senųjų ir Priimtų Škotų Apeigų 33-iojo ir paskutiniojo laipsnio Didžiųjų Generalinių Inspektorių Lietuvos Aukščiausios Tarybos Suverenas Didysis Komandoras.

Šiuo metu (6024-05-01) Ložėje „Solaris prie Santakos“ darbuojasi 15 brolių – 9 Meistrai, 4 Pameistriai ir 2 Mokiniai.